محصولات چلنگری خوزستان

انواع محصول چلنگری خوزستان

در استان خوزستان، براساس نیازهای مصرف‌کنندگان، انواع محصولات چلنگری تولید می‌شود. از میان محصولات رایج چلنگری خوزستان، می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ابزارهای کشاورزی، باغ‌داری و دام‌پروری

این گروه از محصولات شامل انواع داس، چاقو، چنگه‌، بیلچه، تبر، تیشه، قیچی، میخ طویله، چره (قیچی مخصوص پشم‌چینی)، لگام اسب، نعل، زنگوله و مانند این‌ها است.

ابزارهای کار پیشه‌وران

این گروه از محصولات شامل انواع پتک، چکش، کلنگ، تبر، تیشه، چاقو، قیچی (خیاطی، پشم‌چین، ورق‌بر و …)، قلم‌تراش، مغار، اسکنه، دیلم، انبر، قلم، سنبه، درفش، جوال‌دوز، قلاب و … هویه، مشته، ساطور و مانند این‌ها است.

ابزارهای خانه و آشپزخانه

شامل انواع سیخ کباب، ساج‌‌ نان‌پزی، منقل، سه‌پايه‌ی طبخ غذا، دسته‌ی ‌‌هاون، چاقو، قندشکن، ساطور، قلاب، حصوم، کف‌گیر، شعله‌پخش‌کن و …

ابعاد محصولات چلنگری ​

هریک از انواع محصولات چلنگری خوزستان، ممکن است در چند اندازه‌ی متنوع تولید ‌شوند و برحسب توافق چلنگر و سفارش‌دهنده، متغیر باشد.

انواع محصول چلنگری خوزستان

محصولات چلنگری خوزستان، با کاربردی‌ متناسب با نیازهای مشتریان تولید می‌شوند. این محصولات به‌طور معمول به‌عنوان ابزارهای کشاورزی، باغ‌داری و دام‌پروری، ابزارهای کار پیشه‌وران و ابزارهای خانه و آشپزخانه کاربرد دارند. نام هریک از محصولات چلنگری خوزستان، بیانگر جنبه‌ی کاربردی آن نیز هست.

Scroll to Top